Rekrutacja do szkół 2016/2017

Od roku szkolnego 2016/2017 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Publikacja Rekrutacja do szkół 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Dyrektorze, dowiesz się m.in.:

– czy rady gmin muszą podjąć uchwały o przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu do szkół podstawowych lub gimnazjów,

– czy organ prowadzący placówki specjalne ustala harmonogram czynności rekrutacyjnych,

– na jakiej podstawie i do której klasy przyjąć ucznia powracającego do Polski z innego kraju,

– czy po zmianie przepisów statut zespołu szkolno-przedszkolnego powinien zawierać zasady rekrutacji,

– w jaki sposób dyrektor powinien przeprowadzić rekrutację do nowo otwieranej od września 2016 r. klasy sportowej w publicznym gimnazjum.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół publicznych oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.