Procedury

Nazwa Rozmiar
Procedura rekrutacji do publicznych szkol artystycznych.pdf 563,0k
Procedura rekrutacji do szkol publicznych.pdf 574,7k
Wyświetlanie 2 rezultatów.

Wzory dokumentów

Wyświetlanie 51 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
01_Zgloszenie_ucznia_do_klasy_pierwszej_publicznej_szkoly_podstawowej.rtf 106,6k
02_Ogloszenie_organu_prowadzacego_o_terminach_rekrutacji.rtf 57,9k
03_Ogloszenie_kuratora_oswiaty_o_terminach_rekrutacji.rtf 65,6k
04_Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly_podstawowej.rtf 137,6k
05_Wniosek_o_przyjecie_ucznia_do_klasy_pierwszej_publicznego_gimnazjum.rtf 137,8k
06_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.rtf 46,6k
07_Oswiadczenie_o_dochodzie_na_osobe_w_rodzinie_kandydata.rtf 43,9k
08_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_odmowy_przyjecia_ucznia.rtf 42,6k
09_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_podstawowej_w_sprawie_powolania_komisji_rekrutacyjnej.rtf 46,6k
10_Regulamin_komisji_rekrutacyjnej_przy_publicznej_szkole.rtf 59,7k
11_Regulamin_komisji_rekrutacyjnej_przy_szkole_ponadgimnazjalnej.rtf 63,7k
12_Decyzja_dyrektora_szkoly_dotyczaca_odwolania_od_rozstrzygniecia_komisji_rekrutacyjnej.rtf 60,6k
13_Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej_w_publicznej_szkole.rtf 54,9k
14_Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej_w_szkole_ponadgimnazjalnej.rtf 58,0k
15_Uzasadnienie_rozstrzygniecia_komisji_rekrutacyjnej_w_sprawie_odmowy_przyjecia_do_szkoly.rtf 59,0k
16_Zarzadzenie_dyrektora_w_sprawie_informacji_o_terminach_rekrutacji.rtf 47,8k
17_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_podstawowej_w_sprawie_informacji_o_terminach_rekrutacji.rtf 47,9k
18_Zobowiazanie_rodzicow_przez_komisje_rekrutacyjna_do_przedlozenia_dokumentow.rtf 44,5k
19_Pismo_do_organu_prowadzacego_w_sprawie_potwierdzenia.rtf 44,1k
20_Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych.rtf 45,0k
21_Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych.rtf 45,7k
22_Potwierdzenie_woli_przyjecia_dziecka_do_szkoly_podstawowej.rtf 41,0k
23_Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_w_postepowaniu_uzupelniajacym.rtf 45,5k
24_Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych_w_postepowaniu_uzupelniajacym.rtf 45,9k
25_Skarga_rodzica_do_wojewodzkiego_sadu_administracyjnego.rtf 51,8k
26_Decyzja_dyrektora_szkoly_publicznej_w_sprawie_przyjecia_ucznia_w_trakcie_roku_szkolnego.rtf 43,5k
27_Odwolanie_rodzica_ucznia.rtf 45,9k
28_Wniosek_o_przyjecie_do_publicznej_szkoly_lub_publicznej_placowki_artystycznej.rtf 130,9k
29_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_artystycznej_w_sprawie_powolania_komisji_rekrutacyjnej.rtf 47,0k
30_Regulamin_komisji_rekrutacyjnej_przy_publicznej_szkole_artystycznej.rtf 64,7k
31_Decyzja_dyrektora_szkoly_artystycznej_dotyczaca_odwolania_od_rozstrzygniecia_komisji_rekrutacyjnej.rtf 58,8k
32_Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej_w_szkole_artystycznej.rtf 50,2k
33_Protokol_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej_w_szkole_artystycznej.rtf 53,0k
34_Uzasadnienie_rozstrzygniecia_komisji_rekrutacyjnej_w_sprawie_odmowy_przyjecia_do_szkoly_artystycznej.rtf 56,2k
35_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_artystycznej_w_sprawie_wyznaczenia_terminu.rtf 51,5k
36_Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych.rtf 47,8k
37_Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych.rtf 49,1k
38_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_artystycznej_w_sprawie_wyznaczenia_terminu.rtf 58,8k
39_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_artystycznej_w_sprawie_wyznaczenia_terminu_egzaminu_kwalifikacyjnego_1.rtf 53,6k
40_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_w_sprawie_wyznaczenia_terminu_przeprowadzenia_egzaminu_kwalifikacyjnego_2.rtf 50,6k
41_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_artystycznej_w_sprawie_wyznaczenia_terminu_egzaminu_kwalifikacyjnego_3.rtf 50,4k
42_Zarzadzenie_dyrektora_szkoly_artystycznej_w_sprawie_wyznaczenia_terminu_postepowania_uzupelniajacego.rtf 47,9k
43_Zobowiazanie_rodzicow_przez_komisje_rekrutacyjna_do_przedlozenia_dokumentow.rtf 44,7k
44_Pismo_do_organu_prowadzacego_w_sprawie_potwierdzenia_spelniania_kryterium_rekrutacyjnego.rtf 44,3k
45_Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych.rtf 45,6k
46_Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych.rtf 46,1k
47_Skarga_rodzica_do_wojewodzkiego_sadu_administracyjnego.rtf 52,7k
48_Wniosek_o_przyjecie_ucznia_do_szkoly_artystycznej_do_drugiej_lub_wyzszej_klasy.rtf 104,6k
49_Decyzja_dyrektora_szkoly_o_przyjeciu_ucznia_do_drugiej_lub_wyzszej_klasy.rtf 44,9k
50_Decyzja_dyrektora_szkoly_artystycznej_w_sprawie_przyjecia_ucznia_w_trakcie_roku_szkolnego.rtf 44,0k
51_Odwolanie_rodzica_ucznia.rtf 46,9k
Wyświetlanie 51 rezultatów.