Strona główna » O serii

O serii

ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.

Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy:
 • • podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
 • • praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
 • • wzory pism i dokumentów,
 • • wzory regulaminów i procedur postępowania,
 • • praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
 • • orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli.

W serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukażą się – zgodnie z kalendarzem oświatowym – następujące tytuły kierowane zarówno do szkół, jak i przedszkoli, a także organów prowadzących:
 • • Rekrutacja do przedszkoli
 • • Kontrola zarządcza w oświacie
 • • Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach
 • • Rekrutacja do szkół
 • • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli
 • • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych
 • • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • • Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu